Keresés a tartalomban:
Elektronika

Egyoldalú szerződésmódosítás?

A média- és hírközlési biztos tájékoztatója

2015. június 12., NMHH/SV
Címkék: mobil telefonálás okostelefon szerződés szerződésmódosítás áremelés
Az utóbbi napokban nagy vihar kavart a Telenor és a Telekom júliusra tervezett átfogó áremelése, melyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a feltételezett jogsértésre hivatkozva meg is tiltott. A témában a fogyasztóknak szóló tájékoztatót adott ki a média- és hírközlési biztos. A tájékoztató többek közt tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy az előfizetői szerződések hogyan változtathatók meg, illetve mit tehet az előfizető, ha a szolgáltató arról tájékoztatja, hogy meg kívánja változtatni az előfizetési díjakat.

1) Milyen részei vannak az előfizetői szerződésnek, és mennyi időre lehet megkötni?

Az előfizetői szerződés két részből áll: az egyedi előfizetői szerződésből, amely többek között a szerződő felek adatait és a választott szolgáltatásokat tartalmazza, valamint az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF), melyeket az NMHH rendszeresen ellenőriz abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a hírközlésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
 
A szerződést határozatlan vagy 2 évnél nem hosszabb határozott időtartamra (ún. hűségidős szerződés) lehet megkötni. A határozott tartam határozott idővel nem hosszabbodhat meg automatikusan. Üzleti előfizetők esetében, jogszabályban meghatározott feltételekkel lehetséges az ettől való eltérés

2) Hogyan változtatható meg az előfizetői szerződés tartalma?

Amikor drága a kedvezményes okostelefon

A mobiltelefon-előfizetők többsége az újabb hűségidő aláírásakor a csábító kedvezmények hatására többnyire él is a készülékvásárlási lehetőséggel. Egyes piaci becslések szerint a teljes piacra vonatkozóan nagyjából 60-70 százalék lehet azoknak az előfizetőknek az aránya, akik legalább kétévente nem csak a szerződésüket, hanem a mobiljukat is megújítják - egy tavalyi felmérés szerint a 14 évesnél idősebb mobilhasználók 18%-a tervezi egy éven belül lecserélni a mobiltelefonját, többségük újabb hűségidő vállalásával. Ez az NMHH megrendelésére végzett piackutatás szerint nagyjából 1,42 millió előfizetőt jelent.

Egyoldalú szerződésmódosítás: a szolgáltató egyoldalúan is megváltoztatja a szerződést, szigorú jogszabályi feltételek mellett. A szolgáltató köteles az előfizetőt értesíteni a módosításról, annak hatályba lépése előtt 30 nappal, és megfelelően tájékoztatni a szerződés felmondásának feltételeiről.
 
Kétoldalú megegyezéses módosítás: a szolgáltató és az előfizető kétoldalúan, tehát közösen is módosíthatja a szerződést – ezt bármelyik fél kezdeményezheti. Ennek során a fizetendő díj és a szolgáltatás igénybevételének feltételei is változhatnak. Ha a módosítást a szolgáltató kezdeményezi, a módosításra kétoldalúan csak akkor kerülhet sor, ha azt az előfizető elfogadja. Ha a szolgáltató az előfizető számára kedvezőtlen ajánlatot tesz, az előfizető azt visszautasíthatja.
 
Lényeges különbség van azonban a szerződés egyoldalú, illetve közös módosítása között. Egyoldalú szerződésmódosításkor az előfizetőnek nincs lehetősége nyilatkozni az elfogadásról, illetve a visszautasításról, mert nem ajánlatot kap, hanem mindössze értesítést arról, hogy a szerződés egyes feltételei megváltoznak. Ha az előfizető nem akarja fenntartani az előfizetést a megváltozott kritériumok mellett, akkor a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén felmondhatja a szerződést. Kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat esetén viszont a módosításhoz mindenképpen szükséges az előfizető elfogadó nyilatkozata.

3) Mit tehet az előfizető, ha a szolgáltató módosítaná a szerződését, illetve emelné a díjakat? Mi a teendő, hogyan kell a módosítási ajánlatot elfogadni, illetve visszautasítani?

Egyoldalú módosítás esetén, ha az előfizető nem kívánja előfizetését fenntartani a módosított feltételek mellett, az értesítéstől számított 15 napon belül felmondhatja a szerződést – a megkötés módjához igazodóan, írásban vagy szóban. Ha a szerződés megkötésekor kedvezményeket vett igénybe, a szolgáltató jogosult a – kedvezményekre tekintettel korábban fel nem számolt – díjakat és költségeket felszámítani az addig eltelt időszakra, nem követelheti azonban a hűségidőből még hátralévő időtartamra eső kedvezmények összegét.
 
Kétoldalú módosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat esetén, ha azt az előfizető el kívánja fogadni, ezt 15 napon belül kell megtennie, mégpedig egyértelmű elfogadó (igenlő) nyilatkozattal. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén ezt megteheti az ügyfélszolgálaton szóban, telefonon vagy akár írásban; a korábban írásban megkötött előfizetői szerződés esetén pedig mindenképpen írásban. Ráutaló magatartással megkötött szerződésnél az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a szolgáltató ÁSZF-jének vonatkozó rendelkezései szerint a szolgáltatás további igénybevétele elfogadásnak minősülhet.
 
Ha a fogyasztó nem kíván élni az ajánlattal, akkor a szóban, illetve írásban kötött szerződés esetén elegendő, ha nem nyilatkozik a 15 napos határidőn belül, így a régi szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.
 
Díjváltozásra vonatkozó módosítási ajánlat esetén, ha azt az előfizető nem kívánja elfogadni, erről 15 napon belül mindenképpen nyilatkoznia kell a szolgáltató felé, a fentiek szerint. A nyilatkozattétel elmulasztása ugyanis elfogadásnak minősül – a jogszabályi előírásoknak megfelelően –, és módosul a szerződés.

4) Mit tehet az előfizető, ha egyértelmű, kifejezett nyilatkozattal jelezte, hogy nem fogadja el a szolgáltató módosítási ajánlatát, de a szolgáltató mégis megváltoztatja a szerződését?

Ha a szolgáltató a díjak változására irányuló kétoldalú szerződésmódosítási ajánlatnak megfelelően annak ellenére megváltoztatja a szerződés feltételeit, hogy azt az előfizető nyilatkozattal visszautasította, akkor az előfizető jogvita rendezését kezdeményezheti a szolgáltatónál. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csak a módosítás jogszerűségét vizsgálhatja, de az adott egyedi előfizetői szerződés sorsára a vizsgálat nem lesz kihatással, annak feltételeit nem változtathatja meg.

Bővebb tájékoztatás az NMHH ügyfélszolgálatától kérhető a 06/1/468-0673-as telefonszámon.

Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez