Keresés a tartalomban:
Gyakori kérdések

Üzleten kívül kötött szerződések

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Címkék: építési szerződés biztosítási szerződés üzleten kívül kötött szerződés értékpapír vásár piac
Azok a termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződések minősülnek üzleten kívül kötött szerződésnek, amelyek megkötésére a vállalkozás vagy a vállalkozás nevében, illetve javára szerződést kötő személy és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor.

Mi minősül üzleten kívül kötött szerződésnek?


Azok a termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződések, amelyek megkötésére a vállalkozás vagy a vállalkozás nevében, illetve javára szerződést kötő személy és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen
• a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy a vállalkozás a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy
• a vállalkozás vagy harmadik személy által ilyen célból szervezett utazás, rendezvény alkalmával.

A vonatkozó jogszabály hatálya kiterjed az olyan termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre is, amely különbözik attól a terméktől, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében a fogyasztó a vállalkozás látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő gondosság mellett nem tudhatta, hogy e termék, illetve szolgáltatás értékesítése a vállalkozás gazdasági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe tartozik.
Ide tartozik az az esetre is, amikor a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerződéskötésre ajánlatot a vállalkozásnak.

Az üzleten kívül kötött szerződések leggyakoribb példája az utazással egybekötött termékbemutató.

A vonatkozó jogszabály hatálya nem terjed ki
• az építési szerződésre,
• az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre,
• a biztosítási szerződésre,
• az értékpapírra vonatkozó szerződésekre,
• a vállalkozás vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységére.

Mi van akkor, ha a fogyasztó a vásárlást követően meggondolja magát? El lehet-e állni a szerződéstől?

Igen, meghatározott időn belül lehetőség van a szerződéstől való elállásra. A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig van erre lehetőség.

Elegendő-e telefonon jelezni az elállási szándékot?

Célszerű írásban (lehetőség szerint ajánlott, tértivevényes levélben) jelezni az elállási szándékot.

Mi van akkor, ha a fogyasztót nem tájékoztatják arról, hogy nyolc munkanapon belül elállhat a szerződéstől. Mit lehet tenni ebben az esetben?

A vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni elállási jogáról, és annak a személynek a nevéről, címéről, és - ha az elállási nyilatkozatot ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, akivel szemben e jogát gyakorolhatja. Amennyiben az elállási jogáról nem tájékoztatja írásban a fogyasztót a vállalkozó, akkor a szerződés semmis, azaz úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna.

Elállás esetén követelhet bánatpénzt a vállalkozás?

Csak a jogszabályban meghatározott nyolc munkanapon túli elállás esetén.

Minden esetre vonatkozik az elállási jog?

Nem. Így például nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.
 
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.
 
Jogszabály
 
Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez