Keresés a tartalomban:
Tudta ezt?

Jótállás, szavatosság: milyen jogaink vannak vásárlást követően?

2012 május 20, Euvonal/Kosár
Címkék: jótállás szavatosság vásárlás fogyasztói jogok
A megvásárolt termékek meghibásodása vagy a velük kapcsolatos minőségi kifogások esetén az európai uniós fogyasztóvédelmi előírások értelmében a vásárlókat valamennyi tagállamban minimálisan biztosított szavatossági jog, illetve a nemzeti jogszabályok által meghatározott jótállás illeti meg.
Szavatosságnál és jótállásnál ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni (javítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől), az eltérés abban van, hogy az eladó mennyi ideig köteles helytállni, illetve kit terhel a bizonyítási kötelezettség. Amennyiben nincs a termékre jótállás vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.
 
Szavatosság
 
A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való helytállás. Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni.
 
A fogyasztó a termék meghibásodása esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival, amennyiben a termékre vonatkozóan nincs sem önkéntes, sem kötelező jótállás, vagy a jótállási idő már lejárt.
 
A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje az EU valamennyi tagállamában két év. Ha a termék használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
 
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén, a kicserélt (kijavított) termékre (vagy annak részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 
Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, különösen, ha a hiba jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
 
A vásárlástól számított első hat hónapban a fogyasztót nem terheli bizonyítási kötelezettség. Ebben az időszakban minden költség a kereskedőt terheli. Az első hat hónap és a két év lejárta közötti időben azonban a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt.
 
Az első hat hónapban a fogyasztó négyféle jogorvoslat közül választhat: javítás, csere (a magyar jogszabályok elsősorban e kettőt jelölik meg lehetséges vásárlói igényként), árleszállítás vagy elállás.
 
Ha az áru köztudomásúan csökkent értékű, vagy a vásárló az előzetesen igazolhatóan közölt minőségi hiba ismeretében az árut tényleges értékének megfelelően, csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt az eladó szavatossági felelősséggel nem tartozik.
 
Jótállás
 
Az európai uniós előírások szerint a jótállás - amelyet a fogyasztók inkább garanciaként ismernek - nem kötelező, azonban a tagállamok ettől eltérhetnek. Ennek megfelelően Magyarország a kötelező jótállás mellett döntött, amelyet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre kell biztosítaniuk az eladóknak.
 
A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni. Ez tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy hibátlan árut adott át és a hiba a fogyasztó rendeltetésellenes használata miatt keletkezett. Nagyon fontos, hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell a vásárlás előtt keletkeznie.
 
A kötelező jótállási idő egy év, a kereskedők azonban önként ennél többet is vállalhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.
 
Az eladó által önként vállalt, a kötelező jogszabály által nem említett termékekre vonatkozó, vagy a kötelező minimális jótállási időnél hosszabb időtartamra kiterjedő jótállás szerződés keretében valósul meg. A piaci verseny eredményeként a kereskedelemben egyre gyakoribb, hogy a nem tartós használatra rendelt termékekre az értékesítő önként jótállást vállal, annak érdekében, hogy bizonyítsa a termék kiváló minőségét.
 
A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval, vagy a szolgáltatás nyújtójával közölni. Fontos tudni, hogy mind a jótállás, mind a szavatosság esetén a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg: azaz kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.
 
Ha a jótállás alá tartozó termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodott, az üzlet köteles a fogyasztó kérésére a terméket kicserélni, ha a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát.

Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez