Keresés a tartalomban:
Pénzügyek

Ingyenes banki készpénzfelvétel

Kérdések és válaszok

2014. jannuár 8., biztositasiszemle/penzcentrum/SV
Címkék: bank készpénzfelvétel ATM fogyasztó
A Magyar Nemzeti Bank weboldalán megjelent egy tájékoztató, amely a havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig díjmentes készpénzfelvétellel kapcsolatos kérdésekre ad választ. Íme a tájékoztatóban szereplő legfontosabb kérdések és válaszok, valamint néhány tovább hasznos tanács a készpénzfelvétellel kapcsolatosan.

1. Milyen pénzügyi szolgáltatóknál, mikortól, havi hány alkalommal és milyen összegben van lehetősége a fogyasztóknak az ingyenes készpénzfelvételre?

2014. február 1-től havonta két alkalommal, összesen 150 000 Ft összegig díj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Arról, hogy mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a kedvezményt, a számlavezető bankjánál kell nyilatkoznia. Az új rendelkezést a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk, pl.: hitelintézeteknek, takarékszövetkezeteknek.

2. Kik jogosultak e lehetőségre, milyen feltételeknek kell megfelelniük?

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezményre az a fogyasztónak minősülő személy jogosult, aki betöltötte a 16. életévét, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy melyik számla tekintetében szeretné igénybe venni a kedvezményt. Gazdasági társaságok nem élhetnek a kedvezménnyel.


A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli adatszolgáltatás keretében 164 pénzügyi szervezetnél ellenőrzi, hogy díjaikat és költségeiket milyen mértékben módosították, illetve módosítják a jövőben, s amennyiben jogsértést tapasztal, valamennyi szankcionálási eszközét alkalmazni fogja a jogsértő piaci szereplővel szembe.


3. Mit jelent az ingyenesség? A tranzakciós illeték költségét sem kell megfizetni?

A pénzügyi intézménynek a jogszabályban meghatározott mértékű – havonta két alkalommal, összesen 150 000 Ft összegig történő – készpénzfelvételt ingyenesen kell biztosítania a fogyasztó részére. Vagyis az érintett tranzakciók esetében a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a fogyasztókra, ugyanakkor a hitelintézetek ezen tételek után is kötelesek az illetéket megfizetni.

4. Hol érhető el a formanyomtatvány? Csak papír alapon lehet ezt kitölteni és, vagy van-e mód internetes, esetleg telefonbanki kitöltésre és beadásra is? Ha valakinek csak egy bankszámlája van, akkor is muszáj nyilatkoznia?

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a számlavezető bank fiókjában vagy internetbankjában tehető. Az intézmények nem kötelesek mindkét lehetőséget biztosítani, előfordulhat, hogy – akár átmenetileg is – csak bankfiókban lehetséges a nyilatkozat megtétele. Telefonbanki lehetőség biztosításra nem kötelezi a pénzügyi intézményeket a jogszabály.
 
A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha a fogyasztó csak egy számla tulajdonosa.

5. Lehetőség van-e arra, hogy egy (például mozgásában akadályozott) fogyasztó helyett eseti meghatalmazás alapján megbízottja töltse ki és adja be a formanyomtatványt?

Akadályoztatás esetén a nyilatkozat eseti meghatalmazott útján is megtehető. Intézményenként változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat). Az intézmények alkalmazhatnak formanyomtatványt is erre vonatkozóan.
 
Fontos, hogy a meghatalmazás megfeleljen a formai követelményeknek, és pontosan meg legyen jelölve a bankszámlaszám, amelyről a fogyasztó igénybe kívánja venni a kedvezményt.

6. Ha valaki kitöltötte a formanyomtatványt, mikortól vehet fel ténylegesen ez alapján készpénzt?

A vonatkozó törvény értelmében díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezmény – amennyiben 2014. január 20-ig számlavezető bankjánál írásbeli nyilatkozatot tesz – 2014. február 1-től vehető igénybe.
 
E dátumot követően amennyiben a nyilatkozatot adott hónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónaptól igénybe vehető.

7. Csak a bank készpénzkiadó automatájából (ATM) lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy a bankfiókból is? Mivel a postai készpénzfelvétel is készpénzfelvételnek számít, a lehetőség a postai műveletekre is vonatkozik?

A jogszabály a fizetési számláról forintban teljesített készpénzkifizetésre vagy a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) történő készpénzfelvételre vonatkozóan állapít meg kedvezményt. A postai készpénzfelvétel POS terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.

8. Csak a fogyasztó saját bankjának ATM-jéből lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy más bankéból is?

A vonatkozó törvény értelmében a kedvezmény bármely Magyarországon elhelyezett automatából igénybe vehető. A bankkártyával nem rendelkező ügyfelek esetében a bankkártya nélküli készpénzfelvétel számlavezető bankjuk bankfiókjaiban lehetséges.

9. Ha egy bank adott folyószámlájánál ma is lehetőség van egy, két vagy esetleg több ingyenes készpénzfelvételre, a jogszabály által biztosított havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség ezeken felül értendő?

A számlacsomagok – így a jogszabályban biztosított ingyenességen túli további kedvezmények – kialakítása is az intézmények hatásköre. Az intézmények által alkalmazott jelenlegi gyakorlatot áttekintve az látható, hogy a banki, és a jogszabály adta kedvezmények nem adódnak össze. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a jogszabályban előírt ingyenesség biztosításán túl nem kötelezettek további kedvezmények nyújtására.

10. Hitelkártyával rendelkezők számára is biztosított a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség? A hitelkártyás készpénzfelvételnél tehát ez alapján nem kezdi a bank felszámítani a készpénzfelvétel utáni kamatot?

A kedvezmény fizetési számlára vonatkozik. Hitelkártya-számlákhoz kapcsolódó hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

11. Megemelheti a bank a fogyasztóval kötött szerződésben vagy az egyéb szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket vagy változtathat-e a fogyasztóra nézve kedvezőtlenül azok számítási módján az ingyenes készpénzfelvételre jogosító jogszabályok bevezetése miatt?

A Pft. 36/A.§ (13) bekezdése kifejezetten megtiltja a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel bevezetésével összefüggésben a fogyasztóval kötött szerződésben - annak részét képező egyéb szerződési feltételben - megállapított díj, költség vagy ezek számítási módjának fogyasztó számára kedvezőtlen módosítását.
 
A Pft. 15.§-a alapján a bankok az ügyfelekkel kötött szerződések (pl: lakossági folyószámla szerződés) egyoldalú módosítását - ideértve a költségek, díjak módosítását is - a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezhetik. Ezzel kapcsolatosan a törvény a bankoknak az ügyfelek irányába egyértelmű tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A bankok a módosítás kezdeményezése esetén az ügyfeleket kötelesek arról tájékoztatni, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
 
Az MNB teljes tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://felugyelet.mnb.hu/hirek_ujdonsagok/gyik_ingyenes_kp_felvetel.html

Gond lehet az ingyenes készpénzelvételből, ha havonta kettőnél többször vagy 150 ezer forintnál nagyobb összeget szeretnénk felvenni a számlánkról. A harmadik készpénzfelvétel már többnyire több száz vagy ezer forintba is kerülhet, de az is ugyanennyi lehet, ha átlépjük a limitet.
 
Hogyan kerülhetjük el a plusz költségeket, mire kell odafigyelnünk február 1. után. A BankRáció.hu bankszámla összehasonlító oldala segítségével megnéztük, hol kerül a legtöbbe majd 151 ezer forintot vagy háromszor készpénzt felvenni.Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez