Keresés a tartalomban:
Szolgáltatás

Gázórák ellenőrzése

2014. február 4., NFH/SV
Címkék: gáz gázóra gázszámla NFH fogyasztó fogyasztóvédelem
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a közelmúltban ellenőrzést tartott a gázmérők hitelesítési cseréjével kapcsolatban. A fő cél az volt, hogy eleget tesznek-e a földgázelosztók a gázmérők hitelesítési cseréjére vonatkozó kötelezettségüknek, illetve az ezzel kapcsolatos értesítési kötelezettségüknek, továbbá, hogy a vizsgált mérők között milyen arányban találhatók lejárt hitelesítésű mérőórák.
Az ellenőrzés egyik része a hivatalból végzett vizsgálatokból állt, míg a másik része a fogyasztói beadványokon alapuló ellenőrzés volt. A hivatalból végzett eljárások keretében országosan összesen 1820 db mérőórát vontak a felügyelőségek vizsgálat alá, melyek közül 278 esetében nem került sor a jogszabályi előírásokat sértő módon 2012 végéig a hitelesítési cserére (15%-os kifogásolási arány).
 
A jogszabályok alapján a földgázelosztó közüzemi szerződés esetén a saját költségére köteles gondoskodni az elszámolási mérésre alkalmas mérőberendezés hitelesítéséről. A hitelesítés azért is különösen fontos, mert ha a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejárt, annak adatai számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
 
A fogyasztásmérő-berendezés hitelességi idejének lejárta miatti cseréje esetén az engedélyesek részéről követendő eljárásrendet is jogszabály részletezi, így azt, hogy a szükséges munkavégzés időpontjáról mikor és milyen módon (írásban, tértivevényes, ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon) köteles a fogyasztót értesíteni.
 
Amennyiben a felhasználó számára az értesítésben megadott időpont nem megfelelő, a földgázelosztó köteles a fogyasztóval egyeztetni a megfelelő időpont kijelölése érdekében. A felhasználó köteles a földgázelosztó által megküldött értesítésben megjelölt, vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a földgázelosztó általi munka végzését lehetővé tenni.

Egy olyan kirívó esetre is fény derült, ahol a fogyasztási helyen felszerelt mérőóra hitelesítési ideje 2009. december 31-én járt le, azonban a földgázelosztó csak 2012. első félévében végezte el a hitelesítési mérőcserét. A többi kifogásolt esetben a hitelesítési idő lejártát követő félévben megvalósult a mérőóra hitelesítési cseréje.

Fontos külön figyelni azon fogyasztási helyeket, ahol a mérőóra zárt helyen található, tekintettel arra, hogy ezen helyeken fokozottabban szükséges a fogyasztó közreműködése a mérőóracsere végrehajtásában.
 
Az ellenőrzés adatai alapján megállapítható, hogy 38 esetben a hitelesítési mérőcsere elmaradása a fogyasztó közreműködésének hiányára volt visszavezethető. Ezek közül előfordult, hogy a fogyasztó a tértivevénnyel küldött értesítőt nem vette át, vagy az abban megjelölt időpontban nem jelent meg, illetve az engedélyes értesítése ellenére nem egyeztetett időpontot, továbbá az értesítés ellenére nem tette lehetővé a mérőóracserét, valamint volt olyan példa is, amikor a hitelesítési cserére azért nem kerülhetett sor, mert az időpont-egyeztetés ellenére sem jelent meg a felhasználó. Természetesen ezen körülményekre a hatóság a fogyasztóvédelmi eljárások során minden esetben figyelemmel volt a mérlegeléskor.
 
A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a földgázelosztók legnagyobb hiányosságát a cserével kapcsolatos előzetes értesítési kötelezettség elmaradása jelentette. A jogszabályi rendelkezés szerint a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti cseréje esetén a munkavégzés időpontjáról a földgázelosztó írásban – 100 m3/h kapacitás-lekötés alatti felhasználók esetében a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal, a 100 m3/h kapacitás-lekötés feletti felhasználók esetében 30 nappal – tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon köteles a rendszerhasználót (fogyasztót) értesíteni.
 
A vizsgálat alá vont mérőórák közül összesen 660 esetében (36%) maradt el az előzetes értesítés, azonban ezen esetek közül 593 esetben 2012 végéig a csere megvalósult. A hiányosságok magas számát ellensúlyozza az, hogy ezen esetekben a felhasználót nem érte a számlázásra, elszámolásra kiható jogsérelem, hisz a hitelesítési mérőcsere határidőben megvalósult.
 
A vizsgálat ideje alatt földgázszolgáltatással – a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörében, elsősorban számlázási, mérési tevékenységgel – kapcsolatosan összesen 258 db olyan beadvány érkezett a felügyelőségekre, amellyel összefüggésben sor került a hitelességi kérdés ellenőrzésére is. Ezen beadványok közül mindössze 8 alkalommal állapították meg a felügyelőségek, hogy a számlázás lejárt hitelesítésű mérőóra alapján történt.

Megosztás:
Nyomtatás
Küldés e-mailben

SZÓLJON HOZZÁ!
Tisztelt látogatónk! Amennyiben szeretne a cikk tartalmához hozzászólni, jelentkezzen be, vagy ha még nem rendelkezik hozzáféréssel, regisztráljon. [ Bejelentkezés ] [ Regisztráció ]
Felhasználó azonosító:

Jelszó:

Hozzászólás írása
Mehet

AJÁNLÓ

BMI - Testtömegindex
kalkulátor

Testsúly [kg]:
Magasság [cm]:
Értékelés
Az Ön BMI-je:
Forrás: Magyar Nemzeti Szívalapítvány
Ismeri-e Ön a békéltető testületek munkáját?
 
Nem ismerem
Már hallottam róla
Ismerem és már fordultam is panasszal a testülethez